Ønsker du å bo sjønært, i et nytt og innholdsrikt boligområde?

f.jpg

Ønsker du å bo sjønært, i et nytt og innholdsrikt boligområde - med aktivitetstilbud for både store og små? Da kan Langenesåsen være noe for deg! Interessen for å bo på Langenesåsen er stor. Byggeaktiviteten er i full gang og de første familiene har flyttet inn i sine nye hjem.

Det er fremdeles mulighet til å sikre seg tomt. Vi har ledige byggeklare eneboligtomter med fantastisk beliggenhet – sol fra morgen til kveld. Det er opparbeidet spennende lekeplasser med gode og varierte aktivitetstilbud. Vi anbefaler en tur innom, både boligområdet.

Tomtene selges uten byggeklausul – hver enkelt står fritt til å velge arkitekt, byggmester, husleverandør og lignende.

Interessert?
– ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang av aktuell tomt. Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.Byggeklare, ferdigstilte tomter!

langenesasen-drone-7.jpg

Langenesåsen//Øygardsheia er nå ferdigstilt!
Tomtene er ferdig planert og kjøpere har nå overtatt tomtene sine. På flere av tomtene er bygging allerede i gang, og området begynner dermed virkelig å ta form. 
Som helhet er områdets veier asfaltert, gatelys er montert og lekeplasser ferdigstilt. 
 
Det er fremdeles mulighet til å sikre seg tomt!
Vi har ledige, byggeklare eneboligtomter med fantastisk beliggenhet – storslått sjøutsikt og sol fra morgen til kveld.
Se tomtevelger her.


Ta gjerne turen innom området for å se selv!
 

​Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen

arbeid.jpg

​Det nærmer seg ferdigstillelse av Langenesåsen. Grunnarbeidet er nå i sluttfasen og tomtekjøpere overtar sine tomter i september.
Arbeidet pågår for fullt, både med tomtene og området rundt. Veier asfalteres, lekeplasser ferdigstilles og snarveier til tur og friområder ferdigstilles. .
 
Det er fremdeles mulighet til å sikre seg tomt her. Vi har ledige byggeklare eneboligtomter med fantastisk beliggenhet – sol fra morgen til kveld.
Det anbefales en tur i området, mulig dere finner deres drømmetomt?
Tomtene selges uten byggeklausul – hver enkelt står fritt til å velge arkitekt, byggmester, husleverandør og lignende.
 
Interessert?
– ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang av aktuell tomt.
Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.Det har vært og er stor interesse for området og tomtene.

l-a.jpg

Det har vært og er stor interesse for området og tomtene. Dette har resultert i at vi har solgt 22 eneboligtomter og 2 tomter regulert for konsentrert småhusbebyggelse for inntil 3 boenheter. I tillegg har vi solgt BKS101, hvor det tillates småhusbebyggelse for inntil 6 boenheter og BKS102, hvor det tillates småhusbebyggelse for inntil 5 boenheter. (legg gjerne inn bilde av tomtevelger)
 
Grunnarbeid pågår for fullt. Det utføres arbeid i forbindelse med kabel- og VA grøfter, sprengningsarbeid av tomter og veier i området opparbeides. Arbeidet med lekeplasser er godt i gang. Det jobbes med gang- og sykkelvei til Langenes skole, denne skal stå ferdig til høsten.
 
Tomtene skal være klare for overtakelse i september. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt.
 
Interessert?
– ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang av aktuell tomt.
Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.Status på tomtesalg og fremdrift 11. juni

28.jpg

Salg av tomter
Det har vært - og er stor interesse for området og tomtene på Langenesåsen. Dette har gledelig resultert i salg av hele 22 eneboligtomter og 2 tomter regulert for konsentrert småhusbebyggelse for inntil 3 boenheter. I tillegg har vi solgt BKS101, hvor det tillates småhusbebyggelse for inntil 6 boenheter og BKS102, hvor det tillates småhusbebyggelse for inntil 5 boenheter. 
 
Fremdrift på tomtearbeid
Grunnarbeid pågår for fullt. Det utføres arbeid i forbindelse med kabel- og VA grøfter, sprengningsarbeid av tomter og veier i området opparbeides. Arbeidet med lekeplasser er godt i gang.
Det jobbes med gang- og sykkelvei til Langenes skole, denne skal stå ferdig til høsten.
 
Tomtene skal være klare for overtakelse i september. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt.
 
Interessert?
Ta gjerne kontakt med Repstad Eiendom for en prat og gjennomgang av aktuell tomt.
Bjørn Stephansen – tlf 415 65391.Status på fremdrift 4. februar 2022

4.jpg

Det er god fremdrift og ukentlig skjer det endringer i landskapet.
 
-             Så langt er ca 600 meter grovplanert hovedvei i øvre felt opparbeidet.
-             Parkeringsplassen ved Tjønna er ferdig og brukes nå som riggplass.
-             Jord og hogstavfall kjøres nå til deponi.
-             Arbeid med å bygge gang- og sykkelvei mellom Langenesåsen og Øygardsheia pågår.
-             Innen kort tid er det også grovplanert vei inn til de nye tomtene i Øygardsheia.
-             Det er planer om å starte på arbeidet med å bygge turvei fra Tjønna til Feievann. Dagens traktorvei vil bli oppgradert og gruset opp.
 
Dersom det er ønskelig å befare området og tomtene, er det selvfølgelig mulighet for det. Vær forsiktig i anleggsområdet og meld fra til oss dersom dere skal inn i området i arbeidstiden. Hjelm og vest er påkrevd.

Ta kontakt for befaring! 

Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
E-post:bjorn@repstad.no

repstad.svg