Status på fremdrift 4. februar 2022

4.jpg

Det er god fremdrift og ukentlig skjer det endringer i landskapet.
 
-             Så langt er ca 600 meter grovplanert hovedvei i øvre felt opparbeidet.
-             Parkeringsplassen ved Tjønna er ferdig og brukes nå som riggplass.
-             Jord og hogstavfall kjøres nå til deponi.
-             Arbeid med å bygge gang- og sykkelvei mellom Langenesåsen og Øygardsheia pågår.
-             Innen kort tid er det også grovplanert vei inn til de nye tomtene i Øygardsheia.
-             Det er planer om å starte på arbeidet med å bygge turvei fra Tjønna til Feievann. Dagens traktorvei vil bli oppgradert og gruset opp.
 
Dersom det er ønskelig å befare området og tomtene, er det selvfølgelig mulighet for det. Vær forsiktig i anleggsområdet og meld fra til oss dersom dere skal inn i området i arbeidstiden. Hjelm og vest er påkrevd.

Ta kontakt for befaring! 

Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
E-post:bjorn@repstad.norepstad.svg